Aanmelden

U bent altijd van harte welkom bij ons op school voor een kennismaking en een rondleiding. Het zoeken van een geschikte school voor uw kind(eren) verdient een rustige oriëntatie en ruimte voor een gesprek. Deze ruimte maken wij graag en wij nodigen u van harte uit voor een kennismaking bij ons op school! U kunt een afspraak maken voor .  een kennismakingsgesprek in het jaar dat uw kind 2 jaar wordt.

De kennismaking met nieuwe ouders en de inschrijving van nieuwe leerlingen wordt gedaan door de directeur van de Calluna, Joke Broekema of de loactieleider. De rondleiding voorafgaand aan het gesprek wordt verozrgd door leerlingen uit de bovenbouw. U kunt bellen (0318 614243) of mailen calluna@proominent.nl of gewoon even de school binnen lopen om een afspraak te maken.

De groepsleerkracht waarbij uw kind in de groep komt, maakt ongeveer 8 weken voor uw kind naar school komt een afspraak met u voor een intake gesprek. U kunt dan ook "wenafspraken" maken. 

Bij overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool wordt een overdrachtsformulier ingevuld. Ouders geven schriftelijk toestemming dit formulier aan ons te overhandigen. Het formulier helpt ons bij een zorgvuldige start. 

Bij tussentijdse verandering van school hebben wij contact met de vorige school voor een goede overdracht. 

 

Groeien en kleinschalig blijven 

De groei van de school stelt ons nieuwe uitdagingen en dwingt ons om heldere keuzes te maken. Waarbij voorop blijft staan dat alle kinderen moeten kunnen stralen, dat we zorgen dat we aan blijven sluiten bij de behoeften van kinderen en dat de kwaliteit van ons onderwijs goed blijft. 

Onze groepen werden groter dan we gewend waren op de Calluna. We maken hierin weloverwogen keuzes en er zijn ook grenzen. 

De Calluna wil groeien én kleinschalig blijven. We hebben nog ruimte om te groeien, daarbij is de ruimte binnen ons gebouw nu onze grens. De leslokalen moeten uiteindelijk worden ingezet voor onderwijs, anders is er sprake van leegstand en moeten we andere school met ruimtegebrek welkom heten in onze school. 

Samen met Bso de Thuisclub richten we voldoende ruimtes in met een dubbelfunctie; ‘onderwijs en opvang’.  

 

We willen uitgaan van het volgende aannamebeleid:

 • Voorop staat dat alle kinderen moeten kunnen stralen, dat we zorgen dat we aan blijven sluiten bij de behoeften van kinderen en dat de kwaliteit van ons onderwijs goed blijft. 

 • We hebben nu met inzet van extra gelden, zeven basisgroepen. 

 • Als het max. in een jaargroep is bereikt werken we met een leerlingenstop 

 • Broertjes en zusjes hebben sowieso een plek bij ons op school (graag op tijd aanmelden om een goede prognose te kunnen maken) 

 • Er is ruimte om geleidelijk door te groeien naar zeven en in de toekomst tot max. acht volwaardige basisgroepen, deze stappen nemen we alleen als we hebben laten zien dat we goed draaien met het huidige aantal basis groepen

 • De onderbouw basisgroepen (1 t/m 4) hebben maximaal 26 kinderen 

 • De bovenbouw basisgroepen (5 t/m 8) hebben maximaal 28 kinderen 

 

Dit betekent concreet: 

 • Er is zij-instroom mogelijk in de groepen 3 - 4 - 6 - 7 en 8

 • Groep 1, 2 en 5 zijn vol

 • Voor kinderen geboren in 2021 hebben we een wachtlijst

 • Voor kinderen geboren in 2020 hebben we nog enkele plekken vrij