Levend leren

Vrije tekst en verhalen

Alle kinderen schrijven iedere week een ‘vrije tekst’ over een zelf gekozen onderwerp. Deze maakt bij uitstek zichtbaar wat de kinderen bezig houdt. Meestal zijn dit actuele gebeurtenissen, thuis, op school of in de grote buitenwereld. We gebruiken deze teksten als basis voor een kringgesprek, het werken met thema’s, de ontwikkeling van de woordenschat, spelling en begrijpend lezen. Kinderen die nog niet kunnen schrijven, kunnen hun tekst tekenen en stempelen. Ze leren hierdoor, via het eigen verhaal, ook welke letters samen een woord maken.

Onze kinderen zijn goed in het schrijven van verhalen. Terwijl ze hiermee bezig zijn, ontwikkelen ze spellingbewustzijn, de vaardigheid om gestructureerd te schrijven en dus ook gestructureerd te denken. Al schrijvende ordenen ze niet alleen een tekst maar ook hun ervaringen en hun belevingswereld.

 

Klassenvergadering

Het hart van de gemeenschap binnen onze school is de klassenvergadering die in alle groepen plaatsvindt. De kinderen bepalen zelf de agenda, leveren een voorzitter en een secretaris die een verslag maakt en de gemaakte afspraken vastlegt. Onderwerpen die aan de orde komen, hebben te maken met je betrokken voelen bij de gemeenschap en de school, je daarin veilig en verbonden weten en je serieus genomen voelen. De klassenvergadering leert kinderen dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep, dat zij invloed hebben op elkaar en op hun omgeving. Dat zij elkaar kunnen laten stralen en dat het fijn is om samen te stralen. De opbrengst van de klassenvergadering is dat ieder kind het gevoel heeft dat onze school ook zijn, haar of hun school is.

Tijdens de klassenvergadering geven en ontvangen kinderen complimenten, of ‘felicitaties’. Ze stellen elkaar vragen, praten over gedrag en vertellen wat dit met hen doet. De kinderen gaan elkaar hierdoor beter begrijpen, zoeken samen naar oplossingen en houden elkaar aan de afspraken. Vaak is dit genoeg, soms ondersteunen wij de kinderen met een les uit de kanjertraining die op het onderwerp aansluit. De klassenvergadering is ook de plek waar kinderen ideeën inbrengen. Ze bespreken deze en onderzoeken samen of een idee voor iedereen winst oplevert of dat er ook verliezers zijn. De kinderen kijken bovendien samen of het een idee voor de hele school is of voor de eigen klas. In het laatste geval onderzoeken ze wat nodig is om het idee te realiseren om vervolgens een besluit te nemen.

De klassenvergadering laat kinderen in de praktijk van alledag ervaren wat goed burgerschap is en hoe democratie hoort te werken. Burgerschapsontwikkeling zit dankzij de klassenvergadering en de uitwerking ervan in het DNA van onze school. Onze kinderen hebben hier hun leven lang profijt van. Het is ons en hun cadeautje voor de samenleving.