Voedseleducatie

Voedsel is de basis van ons leven en de wijze waarop wij met voedsel omgaan, is niet alleen voor ons van belang maar ook voor de wereld om ons heen. Voedseleducatie speelt daarom een belangrijke rol in ons onderwijs en heeft praktisch een plek in onze ateliers. De kinderen leggen de verbinding tussen voedsel, de eigen gezondheid en de gezondheid van onze planeet, doen letterlijk ‘proefjes’, wegen hoeveelheden af, koken samen en ervaren dat voedsel hierdoor zoveel waarde krijgt dat je het niet weggooit. Kinderen die koken, leren bij uitstek voor het leven. De leerlijn voedseleducatie hebben wij ontwikkeld in samenwerking met Smaakpark Ede en De Smaak te Pakken. Onderdeel van deze leerlijn is een schoolbreed thema waaraan alle kinderen één keer per jaar werken.